Jump Chốt 2.54MM

200₫

Còn hàng

- Tính năng: Dùng kết nối dây với header.

- Kích thước: 2.54MM.

 

Sản phẩm liên quan