Remote & Mạch thu

Remote hồng ngoại 21 phím
9.000₫
Remote hồng ngoại 17 phím
7.000₫
Module RF 4 kênh 12VDC 433Mhz
129.000₫
Remote 4 Kênh RF 433Mhz 3000M
140.000₫
Remote 4 Kênh RF 315Mhz 3000M
140.000₫
Remote 4 Kênh RF 315Mhz 1000M
75.000₫
Mạch thu RF PT2272 L4 315Mhz
29.000₫
Mạch thu RF PT2272 T4 315Mhz
30.000₫
Remote RF 433MHZ EV1527
90.000₫
Remote RF 315MHZ EV1527
90.000₫
Remote RF 433MHz
47.000₫
Bộ thu phát rf 315MHZ
18.000₫
Remote 4 kênh PT2262
27.000₫
Mạch thu RF PT2272 M4 315Mhz
17.000₫
Bộ thu phát rf 433MHZ
18.000₫