Dimmer, tạo xung

Mạch dimmer AC 220V 4000W
Hết hàng
48.000₫
Mạch dimmer điều khiển AC 4000W
Hết hàng
Mạch tạo xung Sin EGS002 EG8010 IR2113
Hết hàng
Module dimmer DC công suất 400W
Hết hàng
Module điều khiển PWM Mosfet 15A
Hết hàng
Mạch tạo xung PWM 2 kênh độc lập
Hết hàng
Mạch tạo xung PWM SG3525
Hết hàng
40.000₫
Mạch Dimmer PWM CCM5NJ 12V24V36V60V10A
Hết hàng
Mạch Dimmer PWM DC 6A
Hết hàng
72.000₫
Mạch tạo xung NE555
Hết hàng
12.000₫
Module dimmer AC 220V 2000W
Hết hàng
25.000₫