Dimmer, tạo xung

Mạch tạo xung PWM SG3525
40.000₫
Mạch Dimmer PWM DC 6A
72.000₫
Mạch tạo xung NE555
12.000₫
Module dimmer AC 220V 2000W
25.000₫