Tất cả sản phẩm

Đế IC 40Pin loại tròn
7.000₫
Đế IC 32Pin loại tròn
6.000₫
Đế IC 28Pin loại tròn
5.000₫
Đế IC 24Pin loại tròn
4.500₫
Đế IC 20Pin loại tròn
4.000₫
Đế IC 18Pin loại tròn
3.500₫
Đế IC 16Pin loại tròn
3.000₫
Đế IC 14Pin loại tròn
2.500₫
Đế IC 8Pin loại tròn
1.500₫
KF128-5P-5.08MM
4.000₫
Relay JQC-3FF-009-1ZS
9.000₫
Header 1X8-2.54MM-11MM Female
1.500₫
Điện trở 680 Ohm 1W
300₫

SN74LS193N

9.000₫
SN74LS193N
9.000₫
Diode UF4007 1A1000V
400₫
Diode HER208 2A 1000V
400₫
LTC4054ES5-4.2
900₫