Tất cả sản phẩm

Điện trở 39 Ohm 2W
700₫
Mạch nạp PICKIT3.5
400.000₫

STM8S105C6T6

19.000₫
STM8S105C6T6
19.000₫
Ốc lục giác M5 50MM
1.800₫
Ốc lục giác M5 40MM
1.600₫
Ốc lục giác M4 40MM
1.600₫

UC3843B

6.000₫
UC3843B
6.000₫
TIP147T TRANS PNP 15A 100V
3.000₫

CD4020BM

3.000₫
CD4020BM
3.000₫

TL084CN

2.500₫
TL084CN
2.500₫

74HC595PW

3.000₫
74HC595PW
3.000₫

MT3608

2.500₫
MT3608
2.500₫

ME6211C28M5G

1.500₫
ME6211C28M5G
1.500₫