Tất cả sản phẩm

Tụ 10nF/630V 630V103J
700₫

SN74LV244APWR

6.000₫
SN74LV244APWR
6.000₫
Bột rửa mạch PCB 200G
28.000₫

HA17741

4.000₫
HA17741
4.000₫
Anten 433mhz 3dBi SMA đực
18.000₫
Ống bơm nước 6MM (mét)
8.000₫
Module định vị GPS NEO-M8N
275.000₫
Arduino leonardo USB ATMEGA32U4
175.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
45.000₫
Module RTC DS1307 RaspberryPi
95.000₫