Tất cả sản phẩm

Điện trở Shunt 0.001R 1mR
5.000₫
Điện trở Shunt 0.01R 10mR
4.000₫
Điện trở Shunt 0.005R 5mR
5.000₫
Điện trở R050 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R010 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R004 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R002 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R001 2512 2W 1%
1.500₫
Cầu chì T2AL250V T2A 250V
2.500₫

LM5118MHX

35.000₫
LM5118MHX
35.000₫

LM25116MHX

45.000₫
LM25116MHX
45.000₫
E13009L NPN 12A 700V TO-3P
13.000₫
E13009-2 NPN 12A 700V TO220
12.000₫
RELAY SLA-12VDC-SL-A 4 chân
14.000₫
Mũi hàn móng ngựa 40W
14.000₫
Ốc lục giác M4 30MM
1.500₫
Cầu Chì 15A 5X20MM
500₫