Điện trở công suất

Điện trở công suất 25W 5R
Hết hàng
Điện trở công suất RX24-50W 180R
Hết hàng