Phụ kiện mạch

Bột rửa mạch PCB 200G
28.000₫

Nhíp ESD-14

14.000₫
Nhíp ESD-14
14.000₫
Que đo linh kiện dán
59.000₫
Bút vẽ mạch dẫn điện
199.000₫
Dây đồng 0.8MM
70.000₫
Kính lúp mini 45X
40.000₫
Bộ dao khắc 13 món
45.000₫

Dao rọc

14.000₫
Dao rọc
14.000₫
Băng keo chịu nhiệt 50MM
110.000₫
Kẹp Acquy 100A 250V
9.000₫