Chì hàn, Thiếc hàn

Đế gác chì hàn
59.000₫
Thiếc hàn 6337 1MM 750G
690.000₫
Thiếc hàn 6337 0.8MM 750G
690.000₫
Thiếc hàn 6337 0.6MM 750G
690.000₫
Thiếc hàn 6337-0.8-100G
89.000₫
Chì hàn Vinachi
14.000₫
Chì hàn Á Châu loại nhỏ
20.000₫
Chì hàn Á Châu
65.000₫