Các loại thạch anh khác

Thạch anh 315MHZ R315A DIP-4
Hết hàng
3.000₫
Thạch anh 433Mhz R433A TO-39
Hết hàng
3.000₫
Thạch anh 315Mhz R315A TO-39
Hết hàng
3.000₫
Thạch anh 32.768KHZ 3215
Hết hàng
8.000₫