Khí & Gas

Cảm biến khí hydro MQ-8
40.000₫
Cảm biến khí gas MQ-4
32.000₫
Cảm biến khí ga MQ-5
36.000₫
Cảm biến khí CO MQ-9
62.000₫
Cảm biến khí CO2 MG811
920.000₫
Cảm biến khí CO2 MH-Z19
Hết hàng
Cảm biến khí CO2 MH-Z19
Hết hàng
630.000₫
Cảm biến đo độ PH
750.000₫
Cảm biến khí CO MQ-7
25.000₫
Cảm biến khí gas MQ-2
25.000₫