Tụ gốm

Tụ gốm 100nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 100pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 10nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 10pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 150pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 15pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 18pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 1nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 1pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 2.2nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 20nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ Gốm 220nf50V
Hết hàng
500₫
Tụ gốm 220pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 22nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 22pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 270pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 27pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 330pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 33nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 33pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 39pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 4.7nF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 470pF50V (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ gốm 47nF50V (gói 10 con)
Hết hàng