Điện trở

Điện trở 0.22 Ohm 2W
Hết hàng
Điện trở 0.22 Ohm 2W
Hết hàng
700₫
Điện trở 0.22 Ohm 5W
1.500₫
Điện trở 0.27 Ohm 5W
1.500₫
Điện trở 0.33 Ohm 2W
700₫
Điện trở 0.33 Ohm 5W
1.500₫
Điện trở 0.47 Ohm 5W
1.500₫
Điện trở 0.5 Ohm 5W
1.500₫
Điện trở 1 Ohm 2W
Hết hàng
Điện trở 1 Ohm 2W
Hết hàng
700₫
Điện trở 1 Ohm 5W
1.500₫
Điện trở 1.2 Ohm 3W
900₫