Điện trở SMD 0603

Điện trở 0 Ohm 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng