Điện trở SMD 0603

Điện trở 150K 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 150K 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng