Cảm biến

Cảm biến nhiệt NTC-MF58 100K 3950 1%
Hết hàng
Cảm biến nhiệt NTC-MF58 50K 3950 1%
Hết hàng
Cảm biến nhiệt NTC-MF58 10K 3950 1%
Hết hàng
Cảm biến nhiệt NTC-MF58 5K 3950 1%
Hết hàng
Cảm biến chuyển động PIR LHI778
Hết hàng
Cảm biến hồng ngoại IR XK-GK-4010A
Hết hàng
Cảm biến 4 góc chuyển động RPI-1031
Hết hàng
Cảm biến nhịp tim XD-58C pulsesensor
Hết hàng
Cảm biến chuyển động RE200B
Hết hàng
Cảm biến khoảng cách hồng ngoại GP2Y0E03
Hết hàng
Cảm biến vật cản hồng ngoại E3F-DS100C1
Hết hàng
Cảm biến nhiệt độ độ ẩm AM2305
Hết hàng
Cảm Biến Hall A3144E SOT23
Hết hàng
4.000₫
PhotoTransistor 3DU5C
Hết hàng
9.000₫
Cảm biến dòng CJMCU-226 INA226 I2C
Hết hàng
Cảm biến rung SW-18020P
Hết hàng
3.000₫
Cảm biến nhiệt độ RTD PT100
Hết hàng