Cảm biến

TCS34725 RGB Color Sensor
100.000₫
Cảm biến góc GY-951 9DOF Razor IMU AHRS
Hết hàng
Cảm biến góc GY-951 9DOF Razor IMU AHRS
Hết hàng
Combo 37 món cảm biến
270.000₫
Cảm biến độ ẩm DHT11
19.000₫