Cảm biến

Cảm Biến Hall A3144E SOT23
4.000₫
PhotoTransistor 3DU5C
9.000₫
Cảm biến rung SW-18020P
3.000₫
Cảm biến dò line KY-033 TCRT5000
Hết hàng
Cảm biến dò line KY-033 TCRT5000
Hết hàng
Cảm biến rung SW-200D
2.000₫
Cảm biến áp lực RFP602
130.000₫
Cảm biến đo độ PH E-201-C
950.000₫