Góc & Gia tốc & La bàn

Cảm biến gia tốc 3 trục GY-50 L3G4200D
Hết hàng
Cảm biến GY-87 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180
Hết hàng
Cảm biến góc xoay SV01A103AEA01R00
Hết hàng
Cảm biến góc 3D MCU-93 MLX90333
Hết hàng
Cảm biến góc GY-25 MPU6050 to TTL UART
Hết hàng
Cảm biến la bàn số GY-273 HMC5883L
Hết hàng
Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250
Hết hàng
Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250
Hết hàng
Cảm biến gia tốc GY-291 ADXL345
Hết hàng
Cảm biến gia tốc GY-61 ADXL335
Hết hàng
Cảm biến gia tốc 3 trục MMA8452
Hết hàng
Cảm biến góc nghiêng (tilt sensor) SW520
Hết hàng
Cảm biến la bàn số GY-271 QMC5883L
Hết hàng
Cảm biến góc GY-521 MPU6050
Hết hàng
Cảm biến góc GY-521 MPU6050
Hết hàng