Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250

230.000₫

Hết hàng

Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250

MPU-9250 là một thiết bị 9 trục đoạn chuyển động kết hợp 3-trục con quay hồi chuyển, 3 trục gia tốc, 3-trục của từ, được nâng cấp từ MPU-6515.

Ứng dụng trong thiết kế thiết bị cầm tay và chơi game cầm tay, 3D điều khiển từ xa cho DTV được kết nối Internet và hộp giải mã, chuột 3D, cảm biến Wearable cho sức khỏe, tập thể dục và thể thao

Đặc điểm:

  • Nguồn cung cấp: 3-5V
  • Giao diện nối tiếp I2C và SPI
  • Giá trị Gyroscope trong khoảng: ± 250 ± 500, ± 1000, và ± 2.000 ° / giây (DPS)
  • Gia tốc trong khoảng: ± 2g, 4g ± ± 8g, và ± 16g.

Pinoit:

Hướng dẫn test sản phẩm

Sử dụng với board ESP8266 Wifi UNO và Arduino IDE

  • Kết nối chân:
MPU-9250 ESP8266 Wifi Uno
VCC 3.3V
GND GND
SCL GPIO5
SDA GPIO4
  • Thư viện sử dụng: MPU-9250

  • Source code: Basic_I2C.ino

  • Dấu hiêu nhận biết: Khi xoay chuyển module, thông số trên màn hình Arduino Serial thay đổi theo

Screenshot_from_2017-12-16_15-16-27

Thêm Datasheet MPU-9250A-01-v1.1.pdf