CNC & Printer 3D

-43%

Driver A4988 stepper motor

Giá khuyến mại 20.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Driver A4988 stepper motor

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Shield L293D motor arduino
33.000₫
-36%

Board CNC Shield V3 A4988 driver

Giá khuyến mại 35.000₫

Giá cũ: 55.000₫

Board CNC Shield V3 A4988 driver

Giá cũ: 55.000₫

Giá khuyến mại 35.000₫

Driver DRV8825 stepper motor
40.000₫
Module Endstop CNC, Printer 3D
10.000₫
-14%

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D

Giá khuyến mại 190.000₫

Giá cũ: 220.000₫

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D

Giá cũ: 220.000₫

Giá khuyến mại 190.000₫

-38%

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá cũ: 160.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

-25%

Puly GT2, 20 răng, bước răng 2mm, trục 5mm

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 20.000₫

Puly GT2, 20 răng, bước răng 2mm, trục 5mm

Giá cũ: 20.000₫

Giá khuyến mại 15.000₫

-20%

Dây đai GT2, bước răng 2mm, rộng 6mm (mét)

Giá khuyến mại 20.000₫

Giá cũ: 25.000₫

Dây đai GT2, bước răng 2mm, rộng 6mm (mét)

Giá cũ: 25.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Khớp nối vitme 5-8mm
20.000₫
-29%

Con trượt tròn LM8UU

Giá khuyến mại 10.000₫

Giá cũ: 14.000₫

Con trượt tròn LM8UU

Giá cũ: 14.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

-15%

Vitme T8 300mm + Đai ốc

Giá khuyến mại 85.000₫

Giá cũ: 100.000₫

Vitme T8 300mm + Đai ốc

Giá cũ: 100.000₫

Giá khuyến mại 85.000₫

-20%

Cảm biến nhiệt độ đầu in 3D

Giá khuyến mại 12.000₫

Giá cũ: 15.000₫

Cảm biến nhiệt độ đầu in 3D

Giá cũ: 15.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Vòng bi 624zz

5.000₫
Vòng bi 624zz
5.000₫
Ròng rọc H GT2-20
30.000₫
Bộ đùn nhựa MK8
70.000₫
Vòng dây đai GT2 200mm
15.000₫