Raspberry Pi

Raspberry Pi Zero W
Hết hàng
Raspberry Pi Zero W
660.000₫
Vỏ nhựa Raspberry Pi 4
45.000₫
Vỏ mica Raspberry Pi 4 kèm quạt
Hết hàng
Raspberry Pi 4 model B - 8GB RAM
Hết hàng
Raspberry Pi 4 model B - 8GB RAM
3.450.000₫
Raspberry Pi 4 model B - 4GB RAM
Hết hàng
Raspberry Pi 4 model B - 4GB RAM
2.900.000₫
Raspberry Pi 4 model B - 1GB RAM
Hết hàng
Raspberry Pi 4 model B - 1GB RAM
1.200.000₫
Nguồn Raspberry Pi 4 model B
270.000₫
Raspberry Pi 4 model B - 2GB RAM
Hết hàng
Raspberry Pi 4 model B - 2GB RAM
1.280.000₫
Module RTC DS1307 RaspberryPi
85.000₫
Vỏ Raspberry Pi 3 kim loại
Hết hàng
Vỏ Raspberry Pi 3 kim loại
235.000₫
Vỏ Raspberry Pi 3 Model B+
35.000₫
Raspberry Pi 3 Model A+ (UK version)
Hết hàng
Màn hình cảm ứng Raspberry Pi 3.5inch
Hết hàng
Máy Tính Raspberry Pi 3 Model B+
Hết hàng
-60%

Camera Raspberry Pi

Giá khuyến mại 99.000₫

Giá cũ: 250.000₫

Camera Raspberry Pi

Giá cũ: 250.000₫

Giá khuyến mại 99.000₫