IC ĐÂY RỒI

Web truyện ngôn tình
-16%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-24%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 145.000₫

-9%

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá khuyến mại 59.000₫

Giá cũ: 65.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

-34%

Module thu phát wifi ESP8266 12F

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 68.000₫

-49%

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 35.000₫

FQPF12N80C

14.000₫

IRF9540STRLPBF

10.000₫