Áp suất, Lưu lượng & Cân nặng

Khung bàn cân mica loadcell
Hết hàng
49.000₫
Cảm biến áp suất BMP280-5V
Hết hàng
Cảm biến loadcell BF350
Hết hàng
5.000₫
Cảm biến áp suất BMP280-3.3
Hết hàng
Cảm biến trọng lượng loadcell 50kg
Hết hàng
Cảm biến loadcell 20kg
Hết hàng
42.000₫
Cảm biến loadcell 10kg
Hết hàng
40.000₫
Cảm biến loadcell 5kg
Hết hàng
34.000₫
Cảm biến loadcell 1kg
Hết hàng
34.000₫
Cảm biến áp suất không khí GY-68 BMP180
Hết hàng
Cảm biến lưu lượng nước S201
Hết hàng
Mạch chuyển đồi ADC 24bit Loadcell HX711
Hết hàng