Áp suất, Lưu lượng & Cân nặng

Khung bàn cân mica loadcell
49.000₫
Cảm biến loadcell BF350
5.000₫
Cảm biến loadcell 20kg
42.000₫
Cảm biến loadcell 10kg
40.000₫
Cảm biến loadcell 5kg
34.000₫
Cảm biến loadcell 1kg
34.000₫