Áp suất, Lưu lượng & Cân nặng

Khung bàn cân mica loadcell
49.000₫
Cảm biến loadcell BF350
15.000₫
Cảm biến áp lực FSR402
Hết hàng
Cảm biến áp lực FSR402
Hết hàng
135.000₫
Cảm biến loadcell 20kg
55.000₫
Cảm biến loadcell 10kg
48.000₫
Cảm biến loadcell 5kg
40.000₫
Cảm biến loadcell 1kg
40.000₫