Khung bàn cân mica loadcell

49.000₫

Còn hàng

Cảm biến loadcell, module chuyển đổi HX711 và Khung bàn cân mica loadcell sau khi lắp xong.