Tụ kẹo & Tụ mica & Tụ vàng lọc nguồn

Tụ 1.2uF/400V 400V125J
Hết hàng
4.500₫
Tụ 1.5uF/400V 400V155J
Hết hàng
4.000₫
Tụ 1.5uF/630V 630V155J
Hết hàng
6.500₫
Tụ 1.8uF/400V 400V185J
Hết hàng
6.000₫
Tụ 100nF/100V 100V104J
Hết hàng
900₫
Tụ 100nF/250V 250V104J
Hết hàng
1.000₫
Tụ 100nF/400V (104/400V)
Hết hàng
2.000₫
Tụ 100nF/630V 104J630V
Hết hàng
1.000₫
Tụ 100nF/63V (104/63V)
Hết hàng
1.500₫
Tụ 100PF/100V 100V100PF
Hết hàng
1.000₫
Tụ 10nF/100V 103J100V
Hết hàng
500₫
Tụ 10nF/1600V 1600V103J
Hết hàng
2.000₫
Tụ 10nF/400V 400V103J
Hết hàng
1.000₫
Tụ 10nF/630V 630V103J
Hết hàng
700₫
Tụ 15nF/100V 100V153J
Hết hàng
600₫
Tụ 15nF/630V 630V153J
Hết hàng
1.800₫
Tụ 1nF/100V 100V102J
Hết hàng
600₫
Tụ 1nF/630V 630V102J
Hết hàng
1.000₫
Tụ 1uF/250V 250V105J
Hết hàng
1.800₫
Tụ 1uF/400V (105/400V)
Hết hàng
2.500₫
Tụ 1uF/630V 630V105J
Hết hàng
4.500₫
Tụ 2.2nF/100V 100V222J
Hết hàng
700₫
Tụ 2.2nF/630V 630V222J
Hết hàng
1.300₫
Tụ 2.2uF/400V 400V225J
Hết hàng
4.500₫