Tụ kẹo & Tụ mica & Tụ vàng lọc nguồn

Tụ 1.2uF/400V 400V125J
4.500₫
Tụ 1.5uF/400V 400V155J
4.000₫
Tụ 1.5uF/630V 630V155J
6.500₫
Tụ 1.8uF/400V 400V185J
6.000₫
Tụ 100nF/100V 100V104J
900₫
Tụ 100nF/250V 250V104J
1.000₫
Tụ 100nF/400V (104/400V)
900₫
Tụ 100nF/630V 104J630V
1.000₫
Tụ 100nF/63V (104/63V)
1.500₫
Tụ 100PF/100V 100V100PF
1.000₫
Tụ 10nF/100V 103J100V
500₫
Tụ 10nF/1600V 1600V103J
2.000₫
Tụ 10nF/400V 400V103J
1.000₫
Tụ 10nF/630V 630V103J
700₫
Tụ 15nF/100V 100V153J
600₫
Tụ 15nF/630V 630V153J
1.800₫
Tụ 1nF/100V 100V102J
600₫
Tụ 1nF/630V 630V102J
1.000₫
Tụ 1uF/250V 250V105J
1.800₫
Tụ 1uF/400V (105/400V)
2.500₫
Tụ 1uF/630V 630V105J
4.500₫
Tụ 2.2nF/100V 100V222J
700₫
Tụ 2.2nF/630V 630V222J
1.300₫
Tụ 2.2uF/400V 400V225J
4.500₫