Arduino

Arduino Due R3

345.000₫
Arduino Due R3
345.000₫
Arduino ESP8266 Wifi Shield
130.000₫
Arduino Joystick shield
80.000₫
Arduino Leonardo pro micro
115.000₫
Arduino Leonardo R3
125.000₫
Arduino LilyPad atmega328p
52.000₫
Arduino MEGA Protoshield V3
40.000₫
Arduino Mega2560 Pro Embed CH340G
200.000₫
-16%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 250.000₫

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá cũ: 250.000₫

Giá khuyến mại 210.000₫

-16%

Arduino MEGA2560 R3 CH340

Giá khuyến mại 160.000₫

Giá cũ: 190.000₫

Arduino MEGA2560 R3 CH340

Giá cũ: 190.000₫

Giá khuyến mại 160.000₫

Arduino Motor Shield L298
120.000₫
Arduino MP3 shield VS1053
200.000₫
-8%

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá khuyến mại 60.000₫

Giá cũ: 65.000₫

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

-36%

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

-17%

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 54.000₫

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá cũ: 54.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Arduino pro mini 5V 16Mhz
45.000₫
Arduino sensor shield V5.0
28.000₫
-24%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 145.000₫

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá cũ: 145.000₫

Giá khuyến mại 110.000₫

Arduino UNO R3 SMD (kèm cáp)
80.000₫
-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 98.000₫