Arduino MEGA2560 R3 CH340

160.000₫

Còn hàng

Thông tin sản phẩm

- IC điều khiển chính: ATmega2560
- IC nạp và giao tiếp UART: CH340G
- Nguồn cung cấp : 7-12V
- Dòng tối đa chân 5V : 500mA
- Dòng tối đa chân 3.3V : 50mA
- Dòng tối đa chân I/O : 30mA
- Số chân Digital I/O: 70
- Số chân Analog: 16 
- Bộ nhớ Flash 32kB
- Tốc độ xung nhịp: 16Mhz
- Bộ nhớ SRAM 8 KB
- Bộ nhớEEPROM 4 KB

Sản phẩm liên quan

Arduino Due R3

330.000₫
-16%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-9%

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá khuyến mại 59.000₫

Giá cũ: 65.000₫

-36%

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 125.000₫

-17%

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 54.000₫

-24%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 145.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

-25%

Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 60.000₫