Mạch nạp

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
49.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
630.000₫
USB to TTL CH340G Cable
26.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
200.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
35.000₫

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
35.000₫
Mạch nạp PICKIT2
380.000₫
Mạch nạp USB Blaster
55.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
26.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
790.000₫
Mạch nạp SP200SE
175.000₫
Mạch nạp ISP USBasp
52.000₫
USB to TTL CP2102
37.000₫