Mạch nạp

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
35.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
400.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
35.000₫
Mạch nạp PICKIT2
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT2
Hết hàng
250.000₫
Mạch nạp USB Blaster
90.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
20.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT 3
Hết hàng
295.000₫
Mạch nạp SP200SE
158.000₫
-32%

Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 95.000₫

Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

Giá cũ: 95.000₫

Giá khuyến mại 65.000₫

Mạch nạp ISP USBasp
35.000₫
USB to TTL CP2102
25.000₫
USB to TTL PL2303HX
17.000₫