Mạch nạp

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
59.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
360.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
630.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
35.000₫
Mạch nạp PICKIT2
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT2
Hết hàng
380.000₫
Mạch nạp USB Blaster
90.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
35.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
590.000₫
Mạch nạp SP200SE
195.000₫
Mạch nạp ISP USBasp
69.000₫
USB to TTL CP2102
45.000₫