Mạch nạp

USB to TTL CH340G Cable
32.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
235.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
19.000₫

PL2303TA Cable

45.000₫
PL2303TA Cable
45.000₫
Mạch nạp PICKIT2
260.000₫
Mạch nạp USB Blaster
90.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
20.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
300.000₫
Mạch nạp SP200SE
165.000₫
-32%

Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 95.000₫

Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

Giá cũ: 95.000₫

Giá khuyến mại 65.000₫

Mạch nạp ISP USBasp
38.000₫
USB to TTL CP2102
25.000₫
USB to TTL PL2303HX
17.000₫
USB to TTL CH340G
18.000₫