Khoảng cách & Vật cản

Cảm biến dò line QTR-5RC
125.000₫
Cảm biến siêu âm SRF05
28.000₫
Cảm biến dò line TCRT5000
10.000₫