RF & Bluetooth & Wifi

Module thu RF433 RXB60
55.000₫
Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Module Ethernet LAN8720
99.000₫
Mạch Bluetooth 4.0 CSR8645
165.000₫
Module wifi ESP8285
35.000₫
Module wifi ESP8266 ESP-07S
50.000₫
Module Bluetooth DX-BT18 SPP2.0
65.000₫
Đầu đọc thẻ RFID 125Khz USB
Hết hàng
Đầu đọc thẻ RFID 125Khz USB
Hết hàng
Module RF 1 kênh 220VDC 315Mhz
90.000₫
Module RF 1 kênh 12VDC 433Mhz
Hết hàng
Module RF 1 kênh 12VDC 433Mhz
80.000₫