RF & Bluetooth & Wifi

Module RFID HZ-1050 125Khz 3-10cm 3.3V-5.5V
Hết hàng
Mạch thu phát bluetooth 3.0 SPP/BLE 4.2 JDY-33
Hết hàng
Module Bluetooth SPP-C JDY-31
Hết hàng
50.000₫
Mạch thu phát RF NRF24L01 mini
Hết hàng
Đế nạp chương trình ESP32-CAM
Hết hàng
Anten 433Mhz 35dBi SMA Đực 5M
Hết hàng
250.000₫
Mạch WiFi Bluetooth ESP32-PICO-KIT
Hết hàng
Mạch RF thu phát Wifi BLE ESP32-S2-WROVER-I 4MB
Hết hàng
Mạch RF thu phát Wifi BLE ESP32-WROVER-IB 16MB
Hết hàng
Kit ESP32 Bluetooth WIFI OLED 0.96inch V3
Hết hàng
Mạch thu phát Bluetooth 5.0 BLE JDY-24M
Hết hàng
Kít RF thu phát Wifi Ble ESP32 WROOM-32U DevKitC
Hết hàng
Module ESP32 Ethernet BLE Wifi WT32-ETH01
Hết hàng
Mạch RF thu phát Wifi BLE ESP32-WROOM-32U
Hết hàng
Module Wifi ESP8266 4 kênh relay 220VAC
Hết hàng
Thẻ trắng RFID TK4100 tần số 125Khz
Hết hàng
Mạch RF thu phát Wifi BLE ESP32 ESP-WROOM-32D
Hết hàng
Đế ra chân module Bluetooth HC-05, HC-06
Hết hàng
Remote điều khiển từ xa RF 4 kênh 433MHz
Hết hàng
Module FM radio RDA5807M
Hết hàng
19.000₫
Module GSM GPRS SIM800C
Hết hàng
170.000₫
Module thu RF433 RXB60
Hết hàng
55.000₫