Mạch điều khiển

Mạch tạo xung PWM SG3525
43.000₫
-26%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá khuyến mại 145.000₫

Giá cũ: 195.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá cũ: 195.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫

Mạch Dimmer PWM DC 6A
72.000₫
Module cầu H mini 1.5A
15.000₫
-11%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 175.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá cũ: 175.000₫

Giá khuyến mại 155.000₫

-26%

Module điều khiển động cơ BTS7960 43A

Giá khuyến mại 160.000₫

Giá cũ: 215.000₫

Module điều khiển động cơ BTS7960 43A

Giá cũ: 215.000₫

Giá khuyến mại 160.000₫