Mạch điều khiển

UC3843B

6.000₫
UC3843B
6.000₫
Module dimmer DC công suất 400W
Hết hàng
Module dimmer DC công suất 400W
Hết hàng
Mạch tạo xung PWM SG3525
40.000₫
Mạch điều khiển 32 RC Servo
Hết hàng
Mạch điều khiển 32 RC Servo
Hết hàng
-26%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá khuyến mại 145.000₫

Giá cũ: 195.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá cũ: 195.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫

Mạch Dimmer PWM CCM5NJ 12V24V36V60V10A
Hết hàng
Mạch Dimmer PWM CCM5NJ 12V24V36V60V10A
Hết hàng
Mạch Dimmer PWM DC 6A
Hết hàng
Mạch Dimmer PWM DC 6A
Hết hàng
72.000₫
Module cầu H mini 1.5A
15.000₫
-11%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 175.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá cũ: 175.000₫

Giá khuyến mại 155.000₫