Giao tiếp & Chuyển đổi

Cáp chuyển đổi USB sang TTL RS232
Hết hàng
Mạch chuyển USB UART I2C CH341T
Hết hàng
Mạch chuyển tín hiệu dòng áp HW-685
Hết hàng
Màn hình LCD TFT 2 inch giao tiếp SPI
Hết hàng
Mạch CH341A USB to UART IIC SPI TTL ISP EPP/MEM
Hết hàng
Module opto cách ly 4 kênh TLP281
Hết hàng
Module ADC ADS1220 24-bit giao tiếp SPI
Hết hàng
Module mở rộng giao tiếp I2C PCA9548A
Hết hàng
Cáp RS232 DB9 đực sang DB9 đực dài 1.4M
Hết hàng