Giao tiếp & Chuyển đổi

Board micro SD card
15.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Module EEPROM AT24C02 I2C
19.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
-15%

Module RFID RDM6300 125KHz giao tiếp UART

Giá khuyến mại 50.000₫

Giá cũ: 59.000₫

Module RFID RDM6300 125KHz giao tiếp UART

Giá cũ: 59.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫