Thạch anh

Thạch anh 8Mhz 5032 4 chân
Hết hàng
5.000₫
Thạch anh 4.897MHz HC49 SMD
Hết hàng
1.300₫
Thạch anh 12.288Mhz HC49 DIP
Hết hàng
1.400₫
Thạch anh 27.12Mhz HC49 DIP
Hết hàng
1.400₫
Thạch anh 13.56Mhz HC49 DIP
Hết hàng
1.400₫
Thạch anh 315MHZ R315A DIP-4
Hết hàng
3.000₫
Thạch anh 433Mhz R433A TO-39
Hết hàng
3.000₫
Thạch anh 315Mhz R315A TO-39
Hết hàng
3.000₫
Thạch anh 32.768KHZ 3215
Hết hàng
8.000₫
Thạch anh 8Mhz 3225
Hết hàng
4.000₫
Thạch anh 40Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 20Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 32Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 27Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 26Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 25Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 24Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 16Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 12Mhz 3225
Hết hàng
2.000₫
Thạch anh 11.0592Mhz 5032
Hết hàng
4.000₫
Thạch anh 22.1184Mhz 5032
Hết hàng
4.000₫
Thạch anh 30Mhz 5032
Hết hàng
4.000₫
Thạch anh 10Mhz 5032
Hết hàng
4.000₫
Thạch anh 27Mhz 5032
Hết hàng
4.000₫