Thạch anh 16Mhz 3225

2.000₫

Còn hàng

Thạch anh 16Mhz 3225 SMD 4-Pin

- Tấn số: 16Mhz

- Kiểu chân: SMD

- Kích thước: 32 x 25mm

Sản phẩm liên quan