Dụng cụ làm mạch

Băng keo chịu nhiệt 20MM
Hết hàng
39.000₫
Băng keo chịu nhiệt 50MM
Hết hàng
110.000₫
Băng keo chịu nhiệt 5MM
Hết hàng
15.000₫
Băng keo chịu nhiệt SPT130 10MM
Hết hàng
Băng keo điện
Hết hàng
7.000₫
Board đồng đục lỗ 0510 ( hàng đôi )
Hết hàng
Board đồng đục lỗ 0510 ( hàng đơn )
Hết hàng
Board đồng đục lỗ 1812
Hết hàng
13.000₫
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 12X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 13X25CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 15X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 5X7CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 7X9CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 9X15CM
Hết hàng
Bọt biển 6x6CM
Hết hàng
3.000₫
Bộ dao khắc 13 món
Hết hàng
45.000₫
Bộ dụng cụ trợ hàn SA-10
Hết hàng
Bộ khoan ốc vít cầm tay Joust Max
Hết hàng
Bộ khoan tay mini
Hết hàng
190.000₫
Bộ lưỡi mài đa năng 105 cái
Hết hàng
Bộ lưỡi mài đa năng 36 cái
Hết hàng
Bộ lưỡi mài đa năng 36 cái
Hết hàng