Dụng cụ làm mạch

Băng keo chịu nhiệt 20MM
39.000₫
Băng keo chịu nhiệt 50MM
110.000₫
Băng keo chịu nhiệt 5MM
15.000₫
Băng keo điện
7.000₫
Board đồng đục lỗ 0510 ( hàng đôi )
Hết hàng
Board đồng đục lỗ 1812
10.000₫
Board đồng đục lỗ PCB 7X9CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 7X9CM
Hết hàng
Bọt biển 6x6CM
3.000₫
Bộ dao khắc 13 món
Hết hàng
Bộ dao khắc 13 món
45.000₫
Bộ khoan tay mini
190.000₫