Nhiệt độ & Độ ẩm & Mưa

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT12
Hết hàng
Cảm biến độ ẩm DHT11
19.000₫
Cảm biến độ ẩm HS1101
45.000₫