Điện trở 1/4w

Điện trở 18K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 18K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng