Điện trở 1M2 1/4W (gói 50 con)

2.000₫

Còn hàng

Điện trở 1M2 1/4W (gói 50 con)