Điện trở 0R 0805 5% (gói 50 con)

3.000₫

Còn hàng

- Trở 0805 
- Sai Số: 5%
- Công Suất 1/8W

Sản phẩm liên quan