Logic ICs

CH340C
Hết hàng

CH340C

20.000₫
CH340C
20.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫
TXS0108EPWR
25.000₫

HEF40106BT

4.000₫
HEF40106BT
4.000₫

CD4017BM

4.000₫
CD4017BM
4.000₫

CD4543BE

4.000₫
CD4543BE
4.000₫

CD4066BE

4.500₫
CD4066BE
4.500₫

CD4020BM

3.000₫
CD4020BM
3.000₫

74HC595PW

5.500₫
74HC595PW
5.500₫

SN74HC541N

8.000₫
SN74HC541N
8.000₫

SN74LS193N

7.000₫
SN74LS193N
7.000₫

SN74LV244APWR

6.000₫
SN74LV244APWR
6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫
TPIC6B595DW
15.000₫

PT2264

5.000₫
PT2264
5.000₫

CD4049BM

2.000₫
CD4049BM
2.000₫

CD4001BM

2.000₫
CD4001BM
2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫
MCP41010-I/P
29.000₫

74HC4066D

6.000₫
74HC4066D
6.000₫
SN74HC245PW TSSOP20
5.500₫

SN74LS164N

4.000₫
SN74LS164N
4.000₫

CD4050BM

4.000₫
CD4050BM
4.000₫

74HC4050D

6.000₫
74HC4050D
6.000₫

PN8024R

8.000₫
PN8024R
8.000₫

SN74LS74AN

7.000₫
SN74LS74AN
7.000₫

CD4071BE

4.000₫
CD4071BE
4.000₫