Logic ICs

74HC74D

4.000₫
74HC74D
Hết hàng
4.000₫
SN74AHC1G14DBVR
Hết hàng
2.000₫

CD4052BE

9.000₫
CD4052BE
Hết hàng
9.000₫

SN74LVC4245APWR

12.000₫
SN74LVC4245APWR
Hết hàng
12.000₫
SN74HC14N chính hãng
Hết hàng
14.000₫

W25Q128JVSSIQ

25.000₫
W25Q128JVSSIQ
Hết hàng
25.000₫

CD4075BE

6.000₫
CD4075BE
Hết hàng
6.000₫

CD4532BE

12.000₫
CD4532BE
Hết hàng
12.000₫

CD4028BE

3.000₫
CD4028BE
Hết hàng
3.000₫

CD4071BM

3.000₫
CD4071BM
Hết hàng
3.000₫

CD4013BM

2.000₫
CD4013BM
Hết hàng
2.000₫

CH340C

20.000₫
CH340C
Hết hàng
20.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫
TXS0108EPWR
Hết hàng
25.000₫

HEF40106BT

4.000₫
HEF40106BT
Hết hàng
4.000₫

CD4017BM

4.000₫
CD4017BM
Hết hàng
4.000₫

CD4543BE

4.000₫
CD4543BE
Hết hàng
4.000₫

CD4066BE

4.500₫
CD4066BE
Hết hàng
4.500₫

CD4020BM

3.000₫
CD4020BM
Hết hàng
3.000₫

74HC595PW

5.500₫
74HC595PW
Hết hàng
5.500₫

SN74HC541N

8.000₫
SN74HC541N
Hết hàng
8.000₫

SN74LS193N

7.000₫
SN74LS193N
Hết hàng
7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫
SN74LV244APWR
Hết hàng
10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫
TPIC6B595DW
Hết hàng
18.000₫

PT2264

5.000₫
PT2264
Hết hàng
5.000₫