Tản nhiệt

Quạt tản nhiệt 24V 4010
19.000₫
Nhôm tản nhiệt 15x10x20mm
1.500₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x70MM
16.000₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x40MM
5.500₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x35MM
4.500₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x30MM
4.000₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x25MM
3.500₫
Quạt tản nhiệt 12V 9x9CM
28.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 7x7CM
25.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 6x6CM
23.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 5x5CM
22.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x30x25mm
5.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 8x8CM
25.000₫
Keo tản nhiệt STARS-922
15.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x35x10mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt 40x35x10mm
7.000₫
Nhôm tản nhiệt 11x5x16mm
2.500₫
Nhôm tản nhiệt 30x30x25mm
3.000₫