Tản nhiệt

Quạt tản nhiệt 24V 4010
Hết hàng
19.000₫
Nhôm tản nhiệt 15x10x20mm
Hết hàng
1.500₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x70MM
Hết hàng
16.000₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x40MM
Hết hàng
5.500₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x35MM
Hết hàng
4.500₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x30MM
Hết hàng
4.000₫
Nhôm tản nhiệt 34x12x25MM
Hết hàng
3.500₫
Quạt tản nhiệt 12V 9x9CM
Hết hàng
28.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 7x7CM
Hết hàng
25.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 6x6CM
Hết hàng
23.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 5x5CM
Hết hàng
22.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x30x25mm
Hết hàng
5.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 8x8CM
Hết hàng
25.000₫
Keo tản nhiệt STARS-922
Hết hàng
15.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x35x10mm
Hết hàng
7.000₫
Nhôm tản nhiệt sò nóng lạnh 60x225mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt sò nóng lạnh 60x180mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt sò nóng lạnh 60x135mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt sò nóng lạnh 60x90mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt sò nóng lạnh 60x45mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt 11x5x16mm
Hết hàng
2.500₫
Nhôm tản nhiệt 30x30x25mm
Hết hàng
3.000₫
Hạt cách điện TO-3P (gói 10 con)
Hết hàng
Hạt cách điện TO-220 (gói 10 con)
Hết hàng