Tản nhiệt

Quạt tản nhiệt 12V 8x8CM
25.000₫
Keo tản nhiệt STARS-922
15.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x35x10mm
7.000₫
Nhôm tản nhiệt sò nóng lạnh 60x135mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt 11x5x16mm
2.500₫
Nhôm tản nhiệt 30x30x25mm
3.000₫
Nhôm tản nhiệt 20x15x10mm
1.200₫
Nhôm tản nhiệt 25x23x16mm
2.500₫
Nhôm tản nhiệt 22x22x10mm
5.000₫
Băng keo dán tản nhiệt 40mm ( gói 10cm )
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt 45x50x20mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt 45x50x20mm
10.000₫
Nhôm tản nhiệt 200x90x25mm
Hết hàng
Nhôm tản nhiệt 200x90x25mm
30.000₫