Tản nhiệt

Quạt tản nhiệt 12V 9x9CM
28.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 7x7CM
25.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 6x6CM
23.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 5x5CM
22.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x30x25mm
5.000₫
Quạt tản nhiệt 12V 8x8CM
25.000₫
Keo tản nhiệt STARS-922
15.000₫
Nhôm tản nhiệt 40x35x10mm
7.000₫
Nhôm tản nhiệt 11x5x16mm
2.500₫
Nhôm tản nhiệt 30x30x25mm
3.000₫
Nhôm tản nhiệt 20x15x10mm
1.200₫
Nhôm tản nhiệt 25x23x16mm
2.500₫
Nhôm tản nhiệt 22x22x10mm
5.000₫