Module

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
35.000₫
Module 1 nút nhấn 12x12
6.000₫
Kít RF Wifi Bluetooth BLE ESP32S NodeMCU LuaNode32
Hết hàng
Module nguồn AC-DC 220V-5V 3W
59.000₫
Module mosfet D4184 40V 50A
16.000₫
Module mosfet LR7843 30V 161A
20.000₫
Module mosfet FR120N 100V 9.4A
18.000₫
Mạch Relay trễ IC555 5VDC
20.000₫
Mạch giải mã MP3 bluetooth 12v
Hết hàng
Mạch giải mã MP3 bluetooth 12v
Hết hàng
Module nguồn AC-DC 220V-24V 6A 150W không vỏ
Hết hàng