Thực hành & Test

USB tester 2 chiều KWS-1902C
190.000₫
Vỏ kim test mạch R125-4S
2.500₫
Kim test mạch P125-H
2.500₫
Kim test mạch P50-B1
3.000₫

PCB Ruler 15cm

26.000₫
PCB Ruler 15cm
26.000₫
Bảng mạch đa năng PCB2
25.000₫
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
26.000₫