Thực hành & Test

PCB Ruler 15cm

26.000₫
PCB Ruler 15cm
26.000₫
Bảng mạch đa năng PCB2
29.000₫
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 15X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 9X15CM
Hết hàng
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
26.000₫
PCB 7x9cm phủ xanh
9.000₫
PCB 15x20cm phủ xanh
70.000₫
PCB 8x12cm phủ xanh
Hết hàng
PCB 8x12cm phủ xanh
Hết hàng
17.000₫
PCB 20x30cm phủ xanh
130.000₫
PCB 2x8cm 2 mặt phủ xanh
5.000₫
Đế ra chân USB2.0 USB-05
6.000₫
Đế ra chân USB 2.0 4Pin
2.500₫