Thực hành & Test

PCB hàn relay OMRON G2R-2
4.000₫
USB tester 2 chiều KWS-1902C
190.000₫
Vỏ kim test mạch R125-4S
2.500₫
Kim test mạch P125-H
2.500₫
Kim test mạch P50-B1
3.000₫

PCB Ruler 15cm

26.000₫
PCB Ruler 15cm
26.000₫
Bảng mạch đa năng PCB2
25.000₫