Thực hành & Test

Đế ra chân USB3.1 Type-C 16P
Hết hàng
PCB 8x12cm phủ xanh hai mặt
Hết hàng
20.000₫
PCB hàn relay OMRON G2R-2
Hết hàng
4.000₫
USB tester 2 chiều KWS-1902C
Hết hàng
190.000₫
Đế test board, bread board ZY25
Hết hàng
Vỏ kim test mạch R125-4S
Hết hàng
2.500₫
Kim test mạch P125-H
Hết hàng
2.500₫
Kim test mạch P50-B1
Hết hàng
3.000₫
Bộ chuyển đổi SOP8 sang DIP8 BIOS
Hết hàng
Đế test board, bread board MB-102 loại tốt
Hết hàng

PCB Ruler 15cm

26.000₫
PCB Ruler 15cm
Hết hàng
26.000₫
Bảng mạch đa năng PCB2
Hết hàng
25.000₫
Bảng mạch đa năng PCB1 SMD
Hết hàng
QFP32 DIP32 TQFP LQFP EQFP 0.8mm/0.65mm
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 13X25CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 15X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 12X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 9X15CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 7X9CM
Hết hàng