Thực hành & Test

PCB 6x8cm phủ xanh hai mặt
13.000₫
PCB 5x7cm phủ xanh hai mặt
7.000₫
PCB 4x6cm phủ xanh hai mặt
6.000₫
PCB 3x7cm phủ xanh hai mặt
5.000₫
PCB 9x15cm phủ xanh hai mặt
24.000₫
PCB 8x12cm phủ xanh hai mặt
20.000₫
PCB hàn relay OMRON G2R-2
4.000₫
USB tester 2 chiều KWS-1902C
165.000₫
Vỏ kim test mạch R125-4S
1.500₫
Kim test mạch P125-H
2.000₫
Kim test mạch P50-B1
3.000₫