Nhịp tim & Vân tay

Cảm biến nhịp tim XD-58C pulsesensor
Hết hàng
Cảm biến nhận dạng vân tay FPM10A
Hết hàng
Cảm biến nhận dạng vân tay AS608
Hết hàng
Cảm biến nhịp tim MAX30100
Hết hàng
Cảm biến nhận dạng vân tay R305
Hết hàng
Cảm biến nhận dạng vân tay R305
Hết hàng
Cảm biến nhịp tim dạng quang pulse sensor
Hết hàng