Cảm biến nhận dạng vân tay R305

560.000₫

Còn hàng

Cảm biến dùng để nhận diện dấu vân tay, sử dụng cảm biến này thực sự dễ dàng với chuẩn giao tiếp UART dùng để kết nối với các vi điều khiển hoặc máy vi tính thông qua modul RS232 hoặc USB-Serial. Bạn cũng có thể lưu trữ dấu vân tay mới - lên đến 120 dấu vân tay vào bộ nhớ FLASH trên mạch. Đã có một số thư viện để giúp bạn sử dụng bộ cảm biến này với Arduino , chẳng hạn như các thư viện adafruit dấu vân tay.

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cung cấp 3.6 - 6VDC

- Loại giao tiếp: USB 1.1 hoặc TTL-UART

- Chế độ nhận dạng nhiều vân tay

- Tốc độ baud: 57600 bps

- Thời gian nhận dạng trung bình < 0.8S