Connector & Jack

4P-VH3.96MM Connector
2.000₫
3P-VH3.96MM Connector
1.500₫
2P-VH3.96MM Connector
1.000₫
Jump Chốt 2.54MM
200₫

IPEX CONNECTOR

2.000₫
IPEX CONNECTOR
2.000₫
RJ45 CONG 90 ĐỘ
4.000₫
RJ45 CONG 180 ĐỘ
6.000₫

RJ45 HR911105A

18.000₫
RJ45 HR911105A
18.000₫
Đầu hàn DB9 Female
1.500₫
Đầu hàn DB9 Male
1.500₫