Đầu hàn DB9 Male

1.500₫

Còn hàng

Dùng để kết nối RS232 hàn dây.

Sản phẩm liên quan

Vỏ DB37

3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫

Vỏ DB9

2.000₫