Mạch ra chân DB9 sang domino 9 chân RS232 RS485 đực

15.000₫

Còn hàng

Mạch Ra Chân DB9 Sang Domino 9 Chân RS232 RS485 đực được sử dụng để chuyển đổi các dây tín hiệu từ cổng DB9 sang đầu đực RS232 RS485 9 chân và có thể kết nối các dây tín hiệu ra ngoài dễ dàng.

Sản phẩm liên quan

Kít PIC16F877A

320.000₫