Kít phát triển 8051

39.000₫

Còn hàng

-Kít phát triển 8051 là sản phẩm có các tính năng nâng cấp về giao diện, cho người 
dùng cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận với sản phẩm

- Sử dụng cho các dòng chip:
+ AT89S51, AT89S52, AT89C51, AT89C52
- Tương thích với mạch nạp USBisp
Schematic: KIT AT89S52 SOCKET

Sản phẩm liên quan

Kít PIC16F877A

320.000₫