Linh kiện khác

Relay EA2-12NU 12V 10 chân
18.000₫
Relay EA2-5NU 5V 10 chân
18.000₫
Relay SMI-12VDC-SL-2C 5 chân
17.000₫
RELAY SLA-12VDC-SL-A 4 chân
Hết hàng
RELAY SLA-12VDC-SL-A 4 chân
Hết hàng
14.000₫
Relay HF49FD-024-1H11 24V5A
19.000₫
Relay G6B-1114P-US 5VDC 4 chân
59.000₫
Relay HF49FD-005-1H11 5V5A
19.000₫
Relay HF49FD-012-1H11 12V5A
19.000₫
Relay Omron G6S-2-24VDC
24.000₫
Relay Omron G6S-2-12VDC
24.000₫
Relay Omron G6S-2-5VDC
24.000₫
Đế IC 40Pin loại tròn
7.000₫
Đế IC 32Pin loại tròn
6.000₫
Đế IC 28Pin loại tròn
5.000₫
Đế IC 24Pin loại tròn
4.500₫
Đế IC 20Pin loại tròn
4.000₫