Linh kiện khác

Đế IC 40Pin loại tròn
7.000₫
Đế IC 32Pin loại tròn
6.000₫
Đế IC 28Pin loại tròn
5.000₫
Đế IC 24Pin loại tròn
4.500₫
Đế IC 20Pin loại tròn
4.000₫
Đế IC 18Pin loại tròn
3.500₫
Đế IC 16Pin loại tròn
3.000₫
Đế IC 14Pin loại tròn
2.500₫
Đế IC 8Pin loại tròn
1.500₫
Relay JQC-3FF-009-1ZS
9.000₫
Relay HK19F-DC24V-SHG
10.000₫
Relay HK19F-DC12V-SHG
10.000₫
Relay HK19F-DC5V-SHG
10.000₫
Relay HK19F-DC3V-SHG
12.000₫
Relay HK3FF-DC24V-SHG
8.000₫
Relay HK3FF-DC12V-SHG
7.000₫
Relay HK3FF-DC5V-SHG
7.000₫