Linh kiện khác

Đế IC PLCC-44P chân cắm
8.000₫
Relay SMI-24VDC-SL-C 5 chân
17.000₫
Dây bus 12pin XH2.54 10CM
7.000₫
Dây bus 11pin XH2.54 10CM
6.200₫
Dây bus 10pin XH2.54 10CM
5.500₫
Dây bus 9pin XH2.54 10CM
4.900₫
Dây bus 8pin XH2.54 10CM
4.500₫
Dây bus 7pin XH2.54 10CM
3.900₫
Dây bus 6pin XH2.54 10CM
3.400₫
Dây bus 5pin XH2.54 10CM
2.800₫
Dây bus 4pin XH2.54 10CM
2.200₫
Dây bus 3pin XH2.54 10CM
1.700₫
Dây bus 2pin XH2.54 10CM
1.200₫
Relay G5V-2-24VDC 8 chân
20.000₫