Linh kiện khác

Relay G5V-2-24VDC 8 chân
Hết hàng
20.000₫
Relay G5V-2-12VDC 8 chân
Hết hàng
20.000₫
Relay G5V-2-5VDC 8 chân
Hết hàng
20.000₫
Relay SMIH-24VDC-SL-A 6 chân
Hết hàng
16.000₫
Relay SMIH-12VDC-SL-A 6 chân
Hết hàng
16.000₫
Relay SMIH-05VDC-SL-A 6 chân
Hết hàng
16.000₫
Relay G5NB-1A-E-24VDC 5V 5A 4 chân
Hết hàng
Relay G5NB-1A-E-12VDC 12V 5A 4 chân
Hết hàng
Relay G5NB-1A-E-5VDC 5V 5A 4 chân
Hết hàng
Relay EA2-12NU 12V 10 chân
Hết hàng
18.000₫
Relay EA2-5NU 5V 10 chân
Hết hàng
18.000₫
Relay SMI-12VDC-SL-2C 5 chân
Hết hàng
17.000₫
RELAY SLA-12VDC-SL-A 4 chân
Hết hàng
14.000₫
Dây bus, dây bẹ đực cái 15cm (10 sợi)
Hết hàng
Relay ALDP124W 24V 5A/250V 4 chân
Hết hàng
Relay HF49FD-024-1H11 24V5A
Hết hàng
19.000₫
Relay G6B-1114P-US 24VDC 4 chân
Hết hàng
Relay G6B-1114P-US 12VDC 4 chân
Hết hàng
Relay G6B-1114P-US 5VDC 4 chân
Hết hàng
59.000₫
Relay HF49FD-005-1H11 5V5A
Hết hàng
19.000₫
Relay HF49FD-012-1H11 12V5A
Hết hàng
19.000₫
Relay Omron G6S-2-24VDC
Hết hàng
24.000₫