Linh kiện khác

Đế IC 8Pin loại tròn
1.500₫
Relay JQC-3FF-009-1ZS
9.000₫
Relay HK19F-DC24V-SHG
10.000₫
Relay HK19F-DC12V-SHG
10.000₫
Relay HK19F-DC5V-SHG
Hết hàng
Relay HK19F-DC5V-SHG
Hết hàng
10.000₫
Relay HK19F-DC3V-SHG
12.000₫
Relay HK3FF-DC24V-SHG
8.000₫
Relay HK3FF-DC12V-SHG
7.000₫
Relay HK3FF-DC5V-SHG
7.000₫
Relay SRA-24VDC-CL
6.000₫
Relay SRA-12VDC-CL
6.000₫
Relay SRA-05VDC-CL
6.000₫
RELAY SLA-12VDC-SL-A 6 chân
18.000₫
Dây bus 2P 1.25MM 20CM male
2.000₫

Relay RY24W-K

30.000₫
Relay RY24W-K
30.000₫