Hộp, Ngăn đựng

Hộp nhựa LCD19264
60.000₫
Hộp nhôm 161x71x200mm
250.000₫
Hộp nhựa 125x80x25mm
15.000₫
Hộp nhựa 70x45x18mm
8.000₫
Hộp nhựa 100x60x25MM
13.000₫
Hộp nhựa 80x38x22MM
10.000₫
Hộp nhựa 125x80x32MM
19.000₫
Hộp nhựa 123x68x50MM
28.000₫
Hộp nhựa 90x70x28MM
17.000₫
Hộp nhựa 55x35x20MM
9.000₫
Hộp nhôm 95X55X100MM
110.000₫
Hộp nhôm 125X51X150MM
210.000₫
Hộp đựng linh kiện dán
Hết hàng
Hộp đựng linh kiện dán
Hết hàng
4.000₫
Hộp nhựa 115x88x55MM
19.000₫
Hộp nhôm 106x55x155MM
165.000₫
Hộp nhôm 147x55x155MM
170.000₫
Hộp nhôm 82.8x28.8x90MM
75.000₫
Hộp nhôm 104x28x95MM
80.000₫
Hộp nhựa trắng 160x90x57MM
Hết hàng
Hộp nhựa đen 160x90x57MM
25.000₫
Hộp nhựa đen 100x70x37MM
12.000₫