Tất cả sản phẩm

Led lùn 8MM màu đỏ
700₫
Led lùn 8MM màu vàng
700₫
Module Bluetooth DX-BT18 SPP2.0
79.000₫
Nguồn Raspberry Pi 4 model B
220.000₫
Raspberry Pi 4 model B - 2GB RAM
1.590.000₫
Led RG 5MM Anode chung
1.500₫
Led RG 5MM Cathode chung
1.500₫

Chụp led 5MM

1.000₫
Chụp led 5MM
1.000₫
Tụ 10nF/630V 630V103J
700₫

SN74LV244APWR

6.000₫
SN74LV244APWR
6.000₫
Bột rửa mạch PCB 200G
28.000₫

HA17741

4.000₫
HA17741
4.000₫