Transistor & Triacs

3DD13003

2.500₫
3DD13003
Hết hàng
2.500₫
BU406 TRANS NPN 7A 200V TO220
Hết hàng
3.500₫
2SC1008-Y TRANSISTOR NPN 80V 0.7A 0.8W TO-92
Hết hàng
MJD127 TRANSISTOR PNP TO-252-2 8A 100V
Hết hàng
BT136S TRIAC TO-252 6A 600V
Hết hàng
4.000₫
MPSA44 TRANSISTOR NPN TO-92 400V 300mA
Hết hàng
MPSA92 TRANSISTOR PNP 300V 0.5A TO-92
Hết hàng
BC327-25 PNP 45V 0.8A TO-92
Hết hàng
1.500₫
BCA60-1600 THYRISTOR SCR 60A 1600V TO-3P
Hết hàng
70TPS12 THYRISTOR SCR 70A 1200V TO-247
Hết hàng
BTW69-1200 THYRISTOR SCR 50A 1200V TO-3P
Hết hàng
TYN840 THYRISTOR SCR 40A 800V TO220
Hết hàng
E13009L NPN 12A 700V TO-3P
Hết hàng
13.000₫
E13009-2 NPN 12A 700V TO220
Hết hàng
12.000₫
2SD965-R D965 2SD965 NPN Transistor 20V 5A 1W
Hết hàng
Transistor 2SA1943 PNP 15A 230V 150W
Hết hàng
Transistor 2SC5200 NPN TO-3P 150W
Hết hàng
Transistor PNP 2SA970 100mA 120V
Hết hàng
Transistor NPN 2SC2240 100mA 120V
Hết hàng
TIP147T TRANS PNP 100V 10A TO-247
Hết hàng
B562 TO92 TRANS PNP 1A 25V
Hết hàng
800₫
BCR50GM BCR50GMG-12L TRIAC 50A 600V
Hết hàng
TIP147T TRANS PNP 15A 100V
Hết hàng
3.000₫
MJD122G J122G TO252 8A/100V NPN
Hết hàng